PRODUCTS & SERVICES
FINANCE SOLUTIONS
AFTER MARKET SOLUTIONS
USED EQUIPMENT
OUR NETWORKS
 

ธุรกิจบริษัท

We are TOTAL SOLUTIONS

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490  บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ “UMWS”  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรและอุปกรณ์หลังการขายเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆ และได้เติบโตและขยาย ฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี พ.ศ. 2549 ทาง “ยูไนเต็ดฯ” ได้เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ฮับสูนโกลบอล กรุ๊ป มาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นการการันตีความสำเร็จและความมั่นคงของ “ยูไนเต็ดฯ” ได้เป็นอย่างดี และด้วยประสบการณ์อันยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่า “ยูไนเต็ดฯ”เข้าใจและตอบสนองความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี

ไม่ว่าธุรกิจคุณจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก กลางใหญ่บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อให้ธุรกิจคุณทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยบริการในรูปแบบ Total solution โดยมุ่งเน้นในการเป็นผู้ให้บริการ “การแก้ปัญหาธุรกิจและจัดการเรื่องความปลอดภัย” ภายใต้สโลแกน “วิศวกรรมสร้างคุณค่า”  และ “มุ่งเน้นคุณภาพ”  เราเห็นความสำคัญของวิศวกรรมที่เปลี่ยนความคิดที่ดีเลิศให้เป็นความจริงได้ เราจึงได้ตั้งหน่วยงานโซลูชั่นระบบวิศวกรรมและการผลิต เพื่อช่วยธุรกิจของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมมาช่วยในการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าให้มากที่สุดโดยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ เหล่านี้แบ่งออกเป็นหน่วยงานโซลูชั่นดังต่อไปนี้

  1. โซลูชั่นธุรกิจอุปกรณ์ขนส่งลำเลียง
  2. โซลูชั่นความปลอดภัยในการทำงานที่สูง
  3. โซลูชั่นระบบวิศวกรรมและการผลิตสำหรับโซลูชั่นการควบคุมอัตโนมัติในอู่ซ่อมรถ
  4. โซลูชั่นระบบวิศวกรรมและการผลิตสำหรับโซลูชั่นระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
  5. โซลูชั่นหลังการตลาด
  6. โซลูชั่นทางการเงิน