PRODUCTS & SERVICES


FINANCE SOLUTIONS
AFTER MARKET SOLUTIONS
USED EQUIPMENT
OUR NETWORKS
 

ธุรกิจบริษัท

We are TOTAL SOLUTIONS

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490  บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ “UMWS”  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรและอุปกรณ์หลังการขายเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆ และได้เติบโตและขยาย ฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี พ.ศ. 2549 ทาง “ยูไนเต็ดฯ” ได้เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ฮับสูนโกลบอล กรุ๊ป มาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นการการันตีความสำเร็จและความมั่นคงของ “ยูไนเต็ดฯ” ได้เป็นอย่างดี และด้วยประสบการณ์อันยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่า “ยูไนเต็ดฯ”เข้าใจและตอบสนองความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี

ไม่ว่าธุรกิจคุณจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) พร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาเพื่อให้ธุรกิจคุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยบริการในรูปแบบ Total solution โดยมุ่งเน้นในการเป็นผู้ให้บริการ “การแก้ปัญหาธุรกิจและจัดการเรื่องความปลอดภัย” ภายใต้สโลแกน “วิศวกรรมสร้างคุณค่า”  และ “มุ่งเน้นคุณภาพ”  เราเห็นความสำคัญของวิศวกรรมที่เปลี่ยนความคิดที่ดีเลิศให้เป็นความจริงได้ เราจึงได้ตั้งหน่วยงานระบบวิศวกรรมและการผลิต เพื่อช่วยธุรกิจของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมมาช่วยในการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าให้มากที่สุด โดยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ แบ่งเป็นหน่วยงานดังต่อไปนี้
1.เครื่องจักรขนถ่ายลำเลียง
2.เครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่สูง
3.เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมรถยนต์
4.เครื่องมือและอุปกรณ์ไฮดรอลิก
5.บริการหลังการขาย
6.เครื่องจักรและอุปกรณ์มือสอง
7.โซลูชั่นทางการเงิน