PRODUCTS & SERVICES
FINANCE SOLUTIONS
AFTER MARKET SOLUTIONS
USED EQUIPMENT
OUR NETWORKS
 

สารจากผู้บริหาร

สาส์นจากผู้บริหารประจำปี 2564

วาระขึ้นปีใหม่ได้มาถึงอีกแล้ว แต่พวกเรายังคงอยู่ภายใต้บรรยากาศการไว้อาลัยต่อครอบครัวผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของไวรัสโควิด 19 และสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ยังคงดำเนินอยู่ซึ่งเราต้องให้ความสนใจและเฝ้าระวังไวรัสร้ายแรงชนิดนี้จนกว่าวัคซีนภูมิคุ้มกันจะถูกสร้างขึ้นในชุมชนของเรา

เศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และสถานการณ์นี้บีบบังคับให้เราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่สังคมวิถีใหม่ ถึงแม้ว่าเราจะโชคดีที่ภายในสังคมของเราไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 หรือการติดเชื้อเกือบเป็นศูนย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งกลางเดือนธันวาคม แต่เราก็ต้องสูญเสียงบประมาณและรายได้อันมหาศาลเพื่อความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการปิดประเทศ ซึ่งการแพร่ระบาดนี้อาจจะจู่โจมชุมชนของเราอีกในปี 2564

การเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อย่างเช่น CASE (connected, autonomous, sharing and electric) ขยายไปสู่ MaaS (Mobile as a Service) และแม้กระทั่ง SaaS (Software as a Service) ในปัจจุบัน ที่ดูดกลืนวิถีชีวิตของเรา รวมถึงผลักดันให้เราและรัฐบาลปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันเพื่อความอยู่รอดในอนาคต

ดูเหมือนว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเร็วมากราวกับว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีเบื้องหลัง เราไม่ได้รับการยกเว้นและจำเป็นต้องตามให้ทัน อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการควบคุม เราต้องใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของเรา

สโลแกนของเราคือ “วิศวกรรมคุณค่า” และค่านิยมหลักของเราคือ “ขับเคลื่อนด้วยความเป็นเลิศ” จะต้องดำรงไว้เป็นรากฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประจำวันของเรา “วิศวกรรมคุณค่า” คือเป้าหมายหลักของเรา และด้วยเหตุนี้ เราจะมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุดในปีนี้ภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอนของตลาด

การสร้างประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า คือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา และเรามุ่งเน้นไปที่คุณภาพงานของพนักงานและการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของเรา

เรากำลังดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นในส่วนของ Back Support ด้วยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยให้งานสะดวกและรวดเร็ว เพื่อคุณภาพในการตอบสนองต่อลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่า การประยุกต์ใช้ดิจิทัล จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้า

เรายังคงรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลตามพันธะสัญญาขององค์กรอีกด้วย

ด้วยความปรารถนาดีจากผมเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ และขอให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรง

ขอแสดงความนับถือ

 

มร. อาซึชิ โตมิตะ
กรรมการผู้จัดการ
1 มกราคม 2564

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม)  จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ด แคปปิตอล อิควิปเม้นท์ จำกัด