PRODUCTS & SERVICES
FINANCE SOLUTIONS
AFTER MARKET SOLUTIONS
USED EQUIPMENT
OUR NETWORKS
 

สารจากผู้บริหาร

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

“การยืนหยัดในเป้าหมาย”     

ปีใหม่ได้มาถึงแล้ว แต่มาพร้อมกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ทางการเมืองที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562

เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในปี 2562 ภายใต้ความสับสนวุ่นวายจากหลายปัจจัยและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดในท้องถิ่นของเรา จวบจนปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวยังคงส่งผลอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ผมอยากแบ่งปันกับทุกท่านถึงความสำคัญของการปรับทัศนคติ และมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง และยกระดับ “คุณค่าของงานบริการ” ให้สูงขึ้น

เราควรทบทวนเป้าหมายทางธุรกิจหรือพันธกิจของเราอีกครั้งเพื่อทำให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง และทำให้เรามีวินัยมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 เรายังคงต้องตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากความผันแปรของตลาดอันมีผลมาจาก “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งในปัจจุบัน ได้ครอบงำธุรกิจและผู้คนอย่างแนบเนียนด้วยกลยุทธ์ใหม่อย่างเช่น CASE : (Connectivity Autonomous Shared and Electric) ซึ่งถูกนำมาใช้พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ และ MaaS : (Mobility as a Service) แนวคิดที่รวบรวมบริการทุกรูปแบบของระบบขนส่งมวลชนผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจและวางแผนการเดินทางของตนเองในรูปแบบที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดได้ รวมไปถึงเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบใหม่อย่างเช่น 5G ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในการเชื่อมโยงการดำเนินชีวิตและธุรกิจของเรา เทคโนโลยี AI ที่เกิดจากกลไกการเรียนรู้ของเครื่องจักรกล การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมแบบเดิม ๆ และจะเกิดอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ขึ้นมา

ดังนั้น อะไรคือสิ่งที่เราควรทำในขณะนี้?

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของเราเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยเราจำเป็นต้องเปลี่ยน “รูปแบบความคิด” และ “กิจวัตรประจำวัน” โดยมุ่งเน้นความต้องการขั้นพื้นฐานและการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าของเรา

อัตลักษณ์และความได้เปรียบทางธุรกิจของเราแบ่งออกเป็น 4 หน่วยธุรกิจ ดังนี้

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ;

  1. MHS : อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียง
  2. AES : อุปกรณ์การทำงานบนที่สูง
  3. AGS : อุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมรถยนต์
  4. HLS : อุปกรณ์เคลื่อนย้าย หรือยกวัสดุที่มีน้ำหนักมาก

 

เราทำงานร่วมกับ UCE (ยูไนเต็ด แคปปิตอล อิควิปเม้นท์) ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ของเราและผู้ให้บริการด้านสินเชื่อสำหรับทรัพย์สิน (AFS) และอุปกรณ์มือสอง (UES)

เราใช้หลัก 2 “CS” และ “CX” อยู่เสมอ : 2CS คือ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และ การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า (Complain Solution) เราจัดเตรียมการบริการที่มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ด้วยการดำเนินการเชิงรุกและน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

CX  คือเป้าหมายทางธุรกิจ นั่นคือ “การสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า” ในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ เราค้นหาการสร้างความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างองค์กรกับลูกค้าด้วยการสร้างประสบการณ์อันยอดเยี่ยมและความสบายใจให้แก่ลูกค้า

เรายังคงคิดเชิงบวกและมีทัศนคติที่ดีตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ด้วยการมองสิ่งที่ยากลำบากให้เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตและยั่งยืน

ผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้หลัก 3Ps : การยืนหยัด (Persistence) ความมุมานะ (Perseverance)  ความมุ่งมั่น (Passion) เพื่อความสำเร็จของธุรกิจของเราด้วยปณิธานที่จะ “ยืนหยัดในเป้าหมาย”

ผมขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2563

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายอาซึชิ  โตมิตะ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม)  จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ด แคปปิตอล อิควิปเม้นท์ จำกัด