PRODUCTS & SERVICES


FINANCE SOLUTIONS
AFTER MARKET SOLUTIONS
USED EQUIPMENT
OUR NETWORKS
 

สารจากผู้บริหาร

สารจากกรรมผู้จัดการเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

ปีแห่งความเป็นหนึ่งเดียว

สวัสดีครับทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่ไปยังพนักงาน ผู้จัดการ ลูกค้าที่นับถือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกท่าน

ผ่านพ้นไป 1 ปี หลังจากการครบรอบ 75 ปีของบริษัท เวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์และเหตุการณ์ที่ไม่ปกติทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ

ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์การเมืองระดับโลกในยูเครนกับอิสราเอล และระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง

เราได้รับผลกระทบเชิงลบภายในประเทศ ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศช้าลง และต้นทุนทางธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นและส่งผลต่อค่าครองชีพของเราที่สูงตามไปด้วย

เราได้บริหารจัดการธุรกิจของเราอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณความอุตสาหะของทุกท่าน และการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างความตระหนักรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด

ในทศวรรษที่ผ่านมา พวกเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก บริษัทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้ยั่งยืนขึ้น ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแทนการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพียงประเภทเดียว ซึ่งเราเรียกว่า “รูปแบบธุรกิจแบบลองเทล” และประสบความสำเร็จในการรักษาธุรกิจของเราให้ดำรงอยู่ได้ภายใต้สมดุลพลวัตนี้

สถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้นนี้ บังคับให้เราเปลี่ยนกรอบความคิด เราใช้หลักการบริหารแบบ “ห่วงโซ่คุณค่า” โดยทีมงานของเราทำงานร่วมกันด้วย “ความเป็นหนึ่งเดียว”

ค่านิยมหลักของเราคือ “ขับเคลื่อนด้วยความเป็นเลิศ” โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และธุรกิจเปรียบดั่งคุณค่า สโลแกนของเราคือ “วิศวกรรมสร้างคุณค่า” ซึ่งเรากำลังมองหาคุณค่าพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ อันได้แก่ (1) คุณค่าทางการเงิน เพื่อดำรงไว้ซึ่งธุรกิจของเรา (2) คุณค่าด้านวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเชื่อมโยงพนักงานกับความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ และ (3) คุณค่าด้านสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจของเรา

เพื่อยกระดับคุณค่าขององค์กรให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง “ความเป็นหนึ่งเดียว” ไม่ได้เป็นเพียงแค่สโลแกนเท่านั้น แต่เป็นการทำงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงโดยมีเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือสิ่งที่ต้องกระทำ

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความสับสนวุ่นวายของโลกในปัจจุบัน รวมไปถึงการแข่งขันที่ยากมากขึ้นในตลาด การมุ่งสู่ความเติบโตเป็นสิ่งสำคัญ ควบคู่ไปกับการปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายจากภายนอก ส่วนพลังภายในของการรวมกันเป็นหนึ่งนั้น เป็นสิ่งที่ต้องสร้างจากภายในควบคู่ด้วย

องค์กรของเรามุ่งเน้นเรื่อง “คุณภาพ” และ “ความปลอดภัย” เสมอ รวมถึงการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยประสบการณ์อันยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา

ถึงเวลาแล้วที่เราจะทบทวนกิจวัตรประจำวัน ระเบียบวินัย และกลยุทธ์เพื่อการเติบโตต่อไปของเรา การเติบโตเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวของธุรกิจและการดำเนินชีวิต เราทุ่มเทอย่างหนักเสมอเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

“การบริหารห่วงโซ่คุณค่า” เป็นกุญแจของการบรรลุเป้าหมายนี้ และทุกคนจำเป็นต้องแบ่งปันแนวคิดนี้เป็นเป้าหมายร่วมกันของเรา

การที่เราอยู่ในระบบนิเวศธุรกิจของห่วงโซ่คุณค่านี้ เราต้องตระหนักรู้ถึงพื้นฐานข้อเท็จจริง และจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยของเรา โดยการเพิ่มคุณภาพการขายและการบริการของเรา พร้อมทั้งลดสิ่งที่สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์และความเสียหายที่ไม่จำเป็น

Unity project 

ในปีนี้ เราเริ่มดำเนินการ “Project Unity” ซึ่งเป็นแกนหลักของการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนาค่านิยมหลักของธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 11 ประการ ดังนี้ (1) ความเป็นหนึ่งเดียว (2) ความสามัคคี (3) ความเป็นพันธมิตร (4) ความไว้ใจ (5) ความเคารพ (6) ความเชื่อมั่น (7) ความสนุกสนาน (8) ความสบายใจ (9) ความรอบรู้ (10) ความเป็นเลิศ (11) ความมีชัย

นี่เป็น “การบริหารทรัพย์สิน” ประเภทหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเริ่มจำหน่ายไปจนถึงการตัดจ่ายทรัพย์สิน อีกทั้ง ยังเป็นการประสานความร่วมมือของฝ่ายขายและฝ่ายบริการหลังการขาย ด้วยการขยายคุณค่าของการจำหน่ายทรัพย์สินแต่ละชิ้นให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าที่เหมาะสมที่สุด และเกิดประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา

กระผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการบริหารด้วยทิศทางใหม่นี้ จะสร้างคุณค่ามากขึ้นและมีส่วนทำให้ชุมชน พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรามีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ จะทำให้ผลกระทบด้านลบในปัจจุบันกลับกลายเป็นผลด้านบวกด้วยภาวะผู้นำที่เข้มแข็งและความเป็นเจ้าของของธุรกิจและสังคม

ขออวยพรให้ปี พ. ศ. 2567 นี้เป็นยุคใหม่ของเราและเปลี่ยนอุปสรรคตรงหน้าทั้งหมดให้เป็นหนทางไปสู่การเติบโตของเรา

ด้วยความนับถือและความปรารถนาดี ขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จ และมีความสุขในปีใหม่นี้

ขอบพระคุณครับ

มร. อาซึชิ  โตมิตะ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)

1 มกราคม 2567