PRODUCTS & SERVICES


FINANCE SOLUTIONS
AFTER MARKET SOLUTIONS
USED EQUIPMENT
OUR NETWORKS
 

สารจากผู้บริหาร

สารจากกรรมการผู้จัดการ เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีบริษัท

30 ธันวาคม 2565

เรียน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ท่านสุภาพสตรี และท่านสุภาพบุรุษ ที่นับถือทุกท่าน

ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกล่าวถ้อยคำเนื่องในวาระสำคัญแห่งการครบรอบ 75 ปีของบริษัท และอวยพรในวาระขึ้นปีใหม่ปี พ.ศ. 2566 ที่กำลังจะมาถึง

  1. ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) (หรือ UMWS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2490 โดยครอบครัวของมร.เชีย ซึ่งเป็นประธานกรรมการคนปัจจุบัน ผมขอย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2460 คุณปู่ของ มร. เชีย เริ่มต้นธุรกิจเล็ก ๆ ของท่านในประเทศสิงคโปร์ ผมนึกภาพออกเลยว่าพวกท่านทำงานหนักแค่ไหนในการเผชิญหน้ากับความท้าทายและฝ่าฟันช่วงเวลายากลำบากที่มีมากมาย เพื่อพัฒนาและรักษาธุรกิจให้เติบโตและอยู่รอดเป็นเวลาหลายปี นั่นทำให้ผมยกย่องและชื่นชมพวกท่านเป็นอย่างมาก

ธุรกิจของเราสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งด้วยการ “ขับเคลื่อนด้วยความเป็นเลิศ” และถือปฏิบัติเป็นค่านิยมหลักขององค์กรมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ มร. เชีย เชง กวน บิดาของ มร. เชีย ยังได้มอบวลีหนึ่งซึ่งเป็นหลักคำสอน เพื่อถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป โดยกล่าวไว้ว่า “ชื่อเสียงทางธุรกิจ ไม่ได้มาเพียงข้ามคืน ทว่าค่อย ๆ เติบโตอย่างช้า ๆ และมั่นคง เพราะสิ่งเหล่านี้มาจากรากฐานที่มั่นคงจากความพึงพอใจของลูกค้า”

“คำกล่าว” นี้ เสมือนเป็น DNA ของพวกเรา และนำมาเป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจของเรามาตลอดเวลา 75 ปี และจะดำรงอยู่ตลอดไป พวกเรามีความภูมิใจที่จะฝ่าฟันมรสุมในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อส่งมอบไม้ต่อคนรุ่นต่อไป เพราะสิ่งนี้ คือความรับผิดชอบของพวกเรา

  1. จุดเปลี่ยน

UMWS ได้ฉลองครบรอบ 70 ปี ไปในปีพ.ศ. 2560 จวบจนวันนี้ผ่านมาแล้ว 5 ปี และในระหว่างช่วงเวลานี้ เราได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของพวกเราและรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพวกเรา แต่ผมมั่นใจและเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถพิชิตสถานการณ์นี้ได้และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้นใหม่เพื่อเติบโตต่อไป สุภาษิตโบราณของญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่า “ปลายทางฤดูหนาว ย่อมเป็นฤดูใบไม้ผลิ ไม่ใช่ฤดูใบไม้ร่วงอย่างแน่นอน” สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวของเราในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลและด้วยประสบการณ์อันโหดร้ายที่ผ่านมา จะสอนให้เรารู้ว่าเราจะแล่นเรือไปยังทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างไร ซึ่งเราต้องมีเข็มทิศที่ดีและมีทิศทางที่ชัดเจนจึงจะก้าวไปข้างหน้าได้

ในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งเป็น 5 ปีข้างหน้าที่บริษัทจะครบรอบ 80 ปี เราจะปูรากฐานทางธุรกิจให้มั่นคงด้วยความพึงพอใจของลูกค้าและมอบความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวังให้แก่พวกเขา ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศของเรา “วิศวกรรมสร้างคุณค่า” คือสโลแกนของพวกเรา ที่จะนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ซึ่งเรามีการทบทวนผลงานทางธุรกิจและยกระดับการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการกำหนดจรรยาบรรณและการควบคุมภายในด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO

  1. พันธกิจ

ธุรกิจของเราได้รับการสนับสนุนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต ชุมชน และแม้แต่คู่แข่งของเรา ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นและช่วยเหลือชุมชนของเรา พันธกิจและวิสัยทัศน์จะนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรของเรา และเราเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น บทบัญญัติองค์กรบอกเราว่า (1) คุณค่าสูงสุดของชีวิตได้รับการพัฒนาโดยความท้าทายใหม่ ๆ และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (2) การบรรลุพันธกิจ คือพื้นฐานในการสร้างคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ (3) ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสันติภาพอย่างยั่งยืน

  1. วิสัยทัศน์

สภาพแวดล้อมในตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วขึ้น ไม่เพียงแต่เวลาเท่านั้น แต่รูปแบบของตลาดก็กำลังเปลี่ยนไปด้วย เราจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มิฉะนั้น วันหนึ่งเราจะหายไปจากตลาด วิศวกรรมคุณค่าและการสร้างความผูกพันด้วยคุณค่า หรือที่เราเรียกว่า “VE2” เป็นแนวทางที่สำคัญมากในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและทัศนคติ เพื่อเสนอสิ่งที่ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด

ในปัจจุบัน ทุกคนต่างให้ความสนใจกับ “DX” (ปรับรูปแบบองค์กรเป็นระบบดิจิทัล) ซึ่งเราพยายามนำมาปรับใช้กับองค์กรของเราเช่นกัน สิ่งสำคัญกว่าสำหรับผู้บริหารคือการเข้าใจว่าเราสามารถลด “ความสิ้นเปลืองและความสูญเสีย” ได้อย่างไร ซึ่งสิ่งนี้เป็นสาเหตุพื้นฐานของความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ แม้ว่าเราจะเป็นเพียงบริษัทเล็ก ๆ แต่เราเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยความพยายามของเรา ตราบเท่าที่เรายังคงท้าทายที่จะทำสิ่งที่ดีกว่า

  1. ค่านิยม

ผมขอขอบพระคุณในความอุตสาหะของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน รวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจ หากปราศจากพวกเขา เราคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในหลาย ๆ ด้าน

  1. ความท้าทายใหม่

ขณะนี้เราเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ มากมาย และการจัดระเบียบสากลกำลังเปลี่ยนไปอีกขั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด19 ส่งผลให้เมื่อไม่นานมานี้และในปัจจุบันเกิดความสับสนกับห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ปัญหาด้านแรงงานเนื่องจากความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงไปมาก และจากสถานการณ์ที่รัสเซียรุกรานยูเครนในปีนี้ ส่งผลให้เกิดอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก เนื่องจากประเทศพันธมิตรของสหภาพยุโรป / สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในวงกว้างต่อนานาประเทศที่ต่างต้องติดต่อและพึ่งพากัน และกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างยิ่ง อาทิเช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงอย่างไม่สมเหตุสมผลในตลาดส่งผลต่อกำไรที่ลดลง และต้นทุนการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

  1. ทิศทางเชิงกลยุทธ์

หนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอุปสรรคและอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนสำหรับทุกคน เราต้องมีสติและเตรียมพร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจที่ปั่นป่วนและอาจถดถอยไปทั่วโลก ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ทิศทางการบริหาร ความชัดเจน และการกำหนดเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เราไม่ควรลืมว่าต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุด เพราะความไม่แน่นอนในอนาคตคือสิ่งที่น่ากลัว

การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของเรามีดังนี้

(1) กำหนดตำแหน่งทางการตลาดผ่านแนวทาง VE2

(2) มุ่งที่แหล่งรายได้

(3) บริหารจัดการด้านผลิตผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบทั่วทุกส่วนงาน

ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ แต่สิ่งนี้คือเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารจัดการ การนำไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผลต่างหาก เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

  1. ปณิธาน

เราเชื่อว่าการเจริญเติบโตเป็นหลักฐานเดียวที่บ่งบอกพัฒนาการของธุรกิจและชีวิต ไม่ว่าจะส่วนบุคคลและกลุ่มบุคคล พวกเรามักมองหาความเจริญเติบโตอยู่เสมอในทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และทุกปี เราจะบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2590 เพื่อเป็น “บริษัทที่ดำเนินงานครบรอบ 100 ปี” ที่ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายมาด้วยความพยายามและการทำงานเป็นทีม ความมุ่งมั่นและวิธีคิดที่มีอยู่ทุกช่วงเวลาจะบ่งบอกอนาคตของเรา

  1. กรอบความคิดแบบเติบโต

การคิดแบบเติบโต เป็นตัวขับเคลื่อนขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนทิศทางความผิดพลาดที่เราอาจกระทำหรือกระทำไปแล้ว โดยเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดพลาดนั้น และหาวิธีที่จะก้าวข้ามเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ก้าวต่อไปและความก้าวหน้าแบบพลวัต การเติบโตทางธุรกิจคือสิ่งเดียวเท่านั้น ที่ทำให้เราสามารถสร้างผลกำไรและแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราได้ การค้นหา ความพยายาม ความสามัคคี และความก้าวหน้าแบบพลวัต คือภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของเรา ความสุขของพนักงานและครอบครัวเป็นรากฐานในการพัฒนาธุรกิจองค์กร ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในธุรกิจนี้และเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์กรด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต

  1. เริ่มต้นอนาคตใหม่

เราจะก้าวไปสู่วันใหม่ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวัง และเชื่อว่าอนาคตใหม่อยู่ในมือเรา และเราเท่านั้นเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงด้วยความเคารพและยกย่อง สุขสันต์วันครบรอบ 75 ปี ผมขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 

ด้วยความปรารถนาดีอย่างสูงสุด

 

ขอแสดงความนับถือ

มร. อาซึชิ โตมิตะ

กรรมการผู้จัดการ

30 ธันวาคม 2565