SERVICES

AFTER MARKET

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) เรามุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด ให้มากกว่าที่คาดหวัง ทั้งความคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจความต้องการของลูกค้าในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และซ่อมแซมสินค้าทั้งหมด ซึ่งบริการเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งที่โรงงานของลูกค้า หรือที่เวิร์คช็อปของเรา เรามั่นใจในบริการที่ตรงเวลาและรับผิดชอบอย่างซื่อตรง เพราะเรา..ขับเคลื่อนด้วยความเป็นเลิศ

เรารู้ว่าการบริการและการทำงานที่รวดเร็วสำคัญกับคุณแค่ไหน เราจึงเตรียมการบริการที่พร้อมตอบสนองความต้องการอันเร่งด่วนของคุณให้ทันท่วงที
• สัญญาบริการรายปี
• บริการฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสีย
• สัญญา Fleet Management
• บริการพิเศษอื่นๆ ที่เหมาะกับคุณ


ต้องการรับบริการ กรุณาโทรมาปรึกษาได้ที่  +66 (0)2-033-5959
email : service@umwsiam.com