ส่งมอบรถ “JLG Boom Lift”

ส่งมอบรถ “JLG Boom Lift”

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบ รถกระเช้า JLG Boom Lift 800 AJ พร้อมกับฝึกอบรมการใช้งานให้กับ U.S. Air Force (US Embassy) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา