“ยูไนเต็ด” ร่วมกับ Kensei Sangyo เยี่ยมชมงานด้านการกำจัดขยะติดเชื้อ

“ยูไนเต็ด” ร่วมกับ Kensei Sangyo เยี่ยมชมงานด้านการกำจัดขยะติดเชื้อ

“ยูไนเต็ด” ร่วมกับ Kensei Sangyo เยี่ยมชมงานด้านการกำจัดขยะติดเชื้อ
Kensei Sangyo Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมสถานที่ราชการที่มีขยะติดเชื้อต่างๆ อาทิ อาคารเตาเผามูลฝอยจากสถานพยาบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ. อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุรนารี จ. นครราชสีมา คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่