ส่งมอบรถกระเช้า JLG ให้กับ Bangkok Airways

ส่งมอบรถกระเช้า JLG ให้กับ Bangkok Airways

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 60 ที่ผ่านมา บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบรถกระเช้า JLG Model JLG Scissor lift 260MRT พร้อมกับฝึกอบรมการใช้งานให้กับ Bangkok Airways