ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ ดึงผู้เชี่ยวชาญ อบรมทีมช่างเทคนิคบริษัท ไพน์ แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น

ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ ดึงผู้เชี่ยวชาญ อบรมทีมช่างเทคนิคบริษัท ไพน์ แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น

ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์  ดึงผู้เชี่ยวชาญ ออชคอช-เจแอลจี สิงคโปร์ อบมรมทีมช่างเทคนิคบริษัท ไพน์ แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น

มร.ซาน เซียน ชุน ผู้จัดการฝ่ายอบรมผลิตภัณฑ์ จาก Oshkosh-JLG (Singapore) พร้อมด้วย นายทรงภพ เวชกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย เจแอลจี ประจำประเทศไทย และ นายอนุสรณ์ แพทย์รักษา ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายบริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายรถกระเช้า JLG อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความชำนาญในการใช้ผลิตภัณฑ์รถกระเช้าเจแอลจี ที่ถูกต้องเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษารถยกกระเช้า เจแอลจีกว่า 20 รุ่น ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ JLG Industries Inc. สหรัฐอเมริกา โดยจัดอบรมให้กับทีมช่างเทคนิคของกลุ่มบริษัท ไพน์ แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเน้นความปลอดภัย คุณภาพคงทนแข็งแรง ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนใน การทำงาน ณ บริษัท ไพน์ แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น