UMWS Joined MMF & Purchasing Event

UMWS Joined MMF & Purchasing Event

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม คุณอุษา วงศ์ศุภโชค ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด สาขาภาคตะวันออก นำทีมเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานสมมนาและออกบูธ Modern Manufacturing Forum & Purchasing ที่จัดขึ้น ณ พัฒนากอล์ฟคลับ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างคับคั่ง