CORPORATE

MD'S MESSAGE

สวัสดีครับทุกๆท่าน
ก่อนอื่นผมขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขตลอดปี 2561 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยทรัพย์ และเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความสำคัญและต้องบันทึกไว้ เนื่องด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานครบ 70 ปี และครบรอบ 1 ปีเต็ม ของบริษัท ยูไนเต็ด แคปิตอล อิควิปเม้นท์ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่ารถฟอร์คลิฟต์ทั้งใหม่และเก่า รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องจักรอื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดในภูมิภาค

เรามีความมุ่งมั่นที่จะ
“สร้างมาตรฐาน”    เราจะวางระบบกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน ร่วมกันแก่ทีมงาน เพื่อสร้างเป็นมาตรฐาน
“สร้างแรงผลักดัน” เราจะสร้างแรงจูงใจให้แก่ทุกๆคนเพื่อเกิดแรงผลักดันไปสู่ความท้าทาย การเติบโต และ แบ่งปันความรับผิดชอบ 
“สร้างความตระหนักรู้” เราจะทำทุกอย่างเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ผลของงานด้วยความตระหนักรู้ของพนักงานทุกคน

ในปี 2560 เราได้มีการวางเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และภารกิจไว้แล้วสำหรับ 3 ปี โดยมุ่งเน้นการขายเรื่องความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า

“พวกเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพื่อบรรจุผลสำเร็จด้วยการส่งมอบ “ประสบการณ์อันประทับใจให้แก่ลูกค้า” ด้วยค่านิยมขององค์กร คือ “ขับเคลื่อนด้วยความเป็นเลิศ” เราจะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเรา “ความน่าเชื่อถือ” และ “นวัตกรรม” ให้แก่ลูกค้าที่มีค่าของเรา”

มิสเตอร์อาซึชิ โตมิตะ กรรมการผู้จัดการ

เป้าหมาย  :  สร้างโครงสร้างแห่งความสำเร็จและทีมงานมืออาชีพ
วิสัยทัศน์  :  เป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าทุกเรื่องในด้านธุรกิจที่เราทำอยู่ และเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรม 
                 องค์กร
พันธกิจ   :  สร้างคุณค่า”การขับเคลื่อนด้านความเป็นเลิศ” เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความรับผิดชอบ
                ต่อสังคม รวมถึงความปลอดภัย และความมั่นคง
 
สโลแกน ปี 2561 : ก้าวไปสู่คลื่นลูกใหม่ โดยการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด
มิสเตอร์ “ยู” มาสคอท เป็นสัญญลักษณ์ของบริษัทฯ ในการสื่อความหมายแต่ละตัวอักษรของ “UNITED”
  U : ความเข้าใจ                 N : การสร้างเครือข่าย        I : มีความซื่อสัตย์   T : ทีมงาน       E : มีจริยธรรม  D: พลังขับเคลื่อน
 
 พวกเราดำเนินธุรกิจโดยการสร้างคุณค่าจากสัญญลักษณ์นี้ให้เป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจของเรา
พวกเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพื่อบรรจุผลสำเร็จด้วยการส่งมอบ “ประสบการณ์อันประทับใจให้แก่ลูกค้า” ด้วยค่านิยมขององค์กร คือ “ขับเคลื่อนด้วยความเป็นเลิศ” เราจะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเรา “ความน่าเชื่อถือ” และ “นวัตกรรม” ให้แก่ลูกค้าที่มีค่าของเรา

สร้างพลังแห่งอนาคตด้วย
“การผูกพันทางดิจิทัล”
ในโลกแห่งยุคดิจิทัลที่ไม่มีเส้นชัย นวัตกรรม และความเจริญเติบโต ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ด้วยอำนาจของดิจิทัล เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดต้องมีการปรับตัว และใช้โอกาสโลกแห่งดิจิทัล ขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อไป มันเป็นการบังคับให้เราเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติในการเข้าถึงตลาดแห่งโลกดิจิทัล เราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี ดังนั้นเราจึงเตรียมรับมือด้วยแผน “United 4.0” การลงทุนทางดิจิทัลไม่ใช่เพียงแค่เพียงเทคโนโลยีแต่มันคือ “เรื่องราวของเศรษฐกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ” ด้วยเช่นกัน ซึ่งผมมีความเชื่อว่า ดิจิทัลจะมีส่วนทำให้เกิดการเพิ่มผลิต และเกิดการบริการอย่างมีคุณภาพ และผมจะแบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าให้แก่ทุกท่าน

สุดท้ายนี้กระผมปรารถนาให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆ ในวันปีใหม่แห่งความท้าทายนี้
ขอบคุณครับ

 
นายอาซึชิ โตมิตะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
1 มกราคม 2561